UA-87376151-1

Gizlilik İlkeleri

Gizlilik:

Sipariş sırasında toplanan bütün bilgilerin kullanım hakkı Çiğdem Elektroniğe aittir. Sitede toplanılan bilgiler, burada açıklanan yolların dışında izinsiz olarak herhangi bir şekilde üçüncü taraflara satılmaz, kiralanmaz veya verilemez.

Toplanılan Bilgiler:

Çiğdem Elektronik, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri kullanıcılarından toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm formlar ile kullanıcılardan bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır. Çiğdem Elektronik, kullanıcılarından Web Sitesini nasıl kullandıklarına dair istatistik bilgiler toplayabilir; bunlara örnek olarak kullanıcıların sitenin hangi sayfalarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiği ve buna benzer diğer bilgiler.

Yine aynı şekilde Kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için cookie (çerez) kullanılabilir. Cookie (çerez), Web sunucuları tarafından kullanıcıların PC'lerine yerleştirilen ve Kullanıcının siteyi tekrar ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yazılımlardır. Kullanıcılardan toplanan tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler olabilir.

Toplanılan Bilgilerin Paylaşılması ve Açıklanması:

Çiğdem Elektronik, kullanıcılarından topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer departmanlarıyla paylaşabilir. 

Arşivlenen Bilgilerin Korunması:

Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için birçok güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

Güncelleme:

Bu sitede yer alan GİZLİLİK TAAHHÜDÜ VE GÜVENLİK POLİTİKASI ÇİĞDEM ELEKTRONİK tarafından gerekli görüldüğü hallerde değiştirilebilir.